PSİKOLOJİDE ÇİN EKOLLERİ KURSU

$3.07

Bu kurs, özellikle tıp ve alternatif tıpta farklı anlayış ve eğitim sistemleri, inançları içeren Uzakdoğu’nun Psikolojiye yaklaşımlarını ilk derslerde işlemiştir. Sonraki derste ise “ego” nedir, egonun günlük yaşantımızdaki etkileri ve psikolojik ve sosyolojik bağlantıları ele alınmıştır.

Açıklama

Bu kurs, özellikle tıp ve alternatif tıpta farklı anlayış ve eğitim sistemleri, inançları içeren Uzakdoğu’nun Psikolojiye yaklaşımlarını ilk derslerde işlemiştir. Sonraki derste ise “ego” nedir, egonun günlük yaşantımızdaki etkileri ve psikolojik ve sosyolojik bağlantıları ele alınmıştır.

Sonraki derste yine önemli bir ekol olarak “Zen” işlenmiş, sonrasında ise “Taoizm” ele alınmıştır. Yine ikinci derste, Osho Ekolü işlenmiştir.Bu kurs uzaktan eğitimle, online olarak verilmektedir.